Мөнгөн урсгалаа зөв удирдаж, бизнесийн өсөлтөө зөв тодорхойлж сурахын тулд жижиг бизнес эрхлэгчдийн нийтлэг гаргадаг, ...

Read More

Хүмүүс амжилтын талаар өөр өөрийн түвшинд янз бүрийн ойлголттой байдаг. Буруу зөрүү гэхээсээ илүү ...

Read More

Мерриам Вебстерийн толь бичигт зааснаар дасгалжуулагч нь хувийн багш эсвэл зааварчилгаа өгдөг эсвэл сургадаг ...

Read More

Энэ бол зорилгоо тодорхойлоход ашигладаг түгээмэл аргуудын нэг бол SMART загвар юм. Бид шинэ ...

Read More

Хүн өөрийн итгэж чухал гэж үзсэн тэр зүйлсийг баримталж түүндээ тохирсон тодорхой шийдвэр гаргадаг. ...

Read More

Хүн бүр дотроо айдастай байдаг. Өөрийнхөө үнэ цэнийг өөрийнхөө ур чадварыг, одооны нөхцөл байдал ...

Read More