Бидэнд сэтгэгдлээ илгээнэ үү.


Өнгөрсөн хугацаанд миний хийсэн ажил уран бүтээл, хөтөлбөр, дасгалжуулалт танд ямар мэдрэмж төрүүлж, ямар нөлөө өгсөн тухай чин үнэнээр нь сонсохыг хүсч байна. Бусад Монголчуудад үр дүнтэй хүрч туслахад таны санал бидэнд асар үнэ цэнэтэй. Санаа оноогоо чөлөөтэй илэрхийлээрэй. Би таны ачаар улам олон Монголчуудыг ур чадварт суралцуулж, дасгалжуулахыг эрхэмлэх болно. Баярлалаа

3. Та оролцсон дасгалжуулалтын хөтөлбөр, эвэнт эсвэл номынхоо нэрийг бичнэ үү.
4. Хөтөлбөрт оролцохын өмнө нь хамгийн их эргэлзэх сэтгэгдэл төрүүлж байсан зүйл чинь юу байсан бэ?
5. Танд өөрт болон таны амьдрал, бизнест ямар өөрчлөлт гарахыг та анзаарсан бэ?
6. Танд юугаараа илүү нөлөөлж, үр дүн гаргахад тусалж, танд хэрэгтэй байсан талаараа бичнэ үү.
7. Танд нэмж хэлэх зүйлс бий юу? Байвал энд бичээрэй
8. Энэ туршлагаасаа үндэслээд хүмүүст юу гэж захимаар байна?
9. Танаас дараа видео, аудио ярилцлага хэлбэрээр сэтгэгдэл авъя гэвэл та дуртай зөвшөөрч байна уу?
>