ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН АКАДЕМИЙН

 АМБАССАДОР 

БОЛОХ СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА


  • АМБАССАДОР ГЭЖ ХЭН БЭ?
  • ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД
  • ХЭНД ИЛҮҮ ТОХИРОМЖТОЙ ВЭ?
  • СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛУУД
  • үнэгүй гарын авлага материалууд
  • Дасгалжуулалтын Академиас явуулдаг онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрүүдийн /Ганцаарчилсан хувийн дасгалжуулалт, Мөнгөний сэтгэлгээ, Гэр бүлийн динамик, Миний бизнес/ аль нэгэнд нь амжилттай оролцож төгссөн байх 

 

 

 


СУРГАЛТЫН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

2020 оны 01 сарын 05-нд Модуль 01, 02

2020 оны 01 сарын 12-нд Модуль 03, 04

2020 оны 01 сарын 19-нд Модуль 05, 06

2020 оны 01 сарын 26-нд Модуль 07, 08


00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds