49. Зорилго хийгдэхээр цагтаа төлөвлөгдсөн байх ёстой Зорилгоо хэрэгжүүлэх цагтай төлөвлөгдсөн байх ёстой Цаг ...

Read More

Өнөөдрийнхөө цаг хугацаагаараа та хөрөнгө оруулж байна уу? Эсвэл өнөөдрийн цагийг яаж өнгөрсөнийг мэдэхгүй ...

Read More