Хүн бүр дотроо айдастай байдаг. Өөрийнхөө үнэ цэнийг өөрийнхөө ур чадварыг, одооны нөхцөл байдал ...

Read More