хөтөлбөрт таныг урьж байна


ХӨТӨЛБӨРТӨӨ БҮРТГҮҮЛЭХ

АЛХАМ 1. БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТЫГ БӨГЛӨЖ ИЛГЭЭХ

АЛХАМ 2. ЗАХИАЛГАА ҮҮСГЭХ 

FLOW CONSULTANT сургалт 

  • Сар бүрийн дэмжих уулзалт 
  • Гарын авлагууд, дижитал хувилбарууд
  • WEALTH DYNAMIC эсвэл TALENT DYNAMIC тест хийх купон -2ш
  •  Үйлчилгээгээ амжилттай хийхэд зориулсан бүтэн сургалт, амжилтын стратеги, өөртөө итгэх итгэл

Yearly

  • Working time 24/7 all days
  • 1 free meeting room
  • Max 15 team members
  • Free Tea & Coffee
>