Зорилго тодорхойлчихоод туйлбартай хүрч чадахгүй бол яах вэ? Ямар зорилгыг туйлбартай хүрч чадах юм байна ...

Read More

Яаж тууштай байж эхэлсэн ажлаа дуусгаж сурах вэ? Тууштай байж эхэлсэн ажлаа дуусгаж сурахыг ...

Read More