48.Зорилго хэрэгжүүлэхэд боломжтой байх ёстой Зорилго хэрэгжүүлэхэд боломжтой байх ёстой. Зорилго хэрэгжүүлэх гэж байгаа ...

Read More

Бид дөнгөж сая зорилгоо тодорхойлоод нилээн дөхүүлсэн, хийж болох алхамуудаа ч бас тодруулсан. Гэтэл ...

Read More

37. Хийж болох алхамуудаа тодруул Алхам 9 -Хийж болох алхамуудаа тодруулах • Энэ зорилгод ...

Read More

36. Зорилгоо тодорхойлох алхам 8: Нөөц бололцоо боломжуудаа тодруул Түрүүн Бямбаагийн асууж байсан асуулт ...

Read More

Залхуурлыг ялан дийлэх 25 арга-6 хэсэг Залхуурлыг ялан дийлэх 25 арганы маань эхний 15 ...

Read More

Би яагаад анх Бэрхшээл ба Боломж номыг бичсэн гэдгийг та мэдэж байгаа. Таныг амжилтанд ...

Read More