48.Зорилго хэрэгжүүлэхэд боломжтой байх ёстой Зорилго хэрэгжүүлэхэд боломжтой байх ёстой. Зорилго хэрэгжүүлэх гэж байгаа ...

Read More

37. Хийж болох алхамуудаа тодруул Алхам 9 -Хийж болох алхамуудаа тодруулах • Энэ зорилгод ...

Read More

36. Зорилгоо тодорхойлох алхам 8: Нөөц бололцоо боломжуудаа тодруул Түрүүн Бямбаагийн асууж байсан асуулт ...

Read More

Монголын ирээдүйн талаарх таны төсөөлөл Нэгэн сонсогчоос бидэнд ийм асуулт ирсэн юм. “Сайн байна уу? Танаас ...

Read More