Амьдралдаа бид маш олон зүйлийг хийхээр эхэлдэг. Гэхдээ эхэлсэн болгон амжилттай дуусахгүй орхигдож  хийгдэхгүй ...

Read More