Tag : ажил

HomePosts Tagged "ажил"
151Ажил хийж туршлагажаад дараа нь бизнес хийх ёстой юу? (16 of 61)

Ажил хийж туршлагажаад дараа нь бизнес хийх ёстой юу? (16 of 61)

“Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ?” онлайн уулзалтын бичлэгийн хэсгээс танд толилуулж байна.

 
– Ажил хийж туршлагажаад дараа нь бизнес хийх ёстой юу?

Read More