Өөрийн Genius-ийг амжилттай тодорхойлсонд баяр хүргэе.

Та одоо өөрийн Genius-ийг доороос сонгоод танд зориулсан тестийн хариу тайлал pdf файлыг имэйлээрээ хүлээн авна. Мөн өөрийн болоод бусдын төрөлхийн авъяас өгөгдөл, хүч чадал ба сул талыг ойлгож хэрхэн амьдарч, сурч, манлайлах тухай, ялалт ялагдлын томъёо нь юу болох тухай тайлбарлаж өгөх вебинарт урих хуудас нээгдэх бөгөөд вебинартаа бүртгүүлээд товлосон цагтаа орж ирээд асуултаа асуугаарай. 

Аль нэгийг нь сонгоно уу?

DYNAMO
BLAZE
TEMPO
STEEL

Өөрийн Genius-ийг амжилттай тодорхойлсонд баяр хүргэе.

Та одоо өөрийн Genius-ийг доороос сонгоод танд зориулсан тестийн хариу тайлал pdf файлыг имэйлээрээ хүлээн авна. Мөн өөрийн болоод бусдын төрөлхийн авъяас өгөгдөл, хүч чадал ба сул талыг ойлгож хэрхэн амьдарч, сурч, манлайлах тухай, ялалт ялагдлын томъёо нь юу болох тухай тайлбарлаж өгөх вебинарт урих хуудас нээгдэх бөгөөд вебинартаа бүртгүүлээд товлосон цагтаа орж ирээд асуултаа асуугаарай. 

Аль нэгийг нь сонгоно уу?

DYNAMO
BLAZE
TEMPO
STEEL
>