Category : ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨМЖҮҮД

HomeArchive by Category "ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨМЖҮҮД" (Page 12)
11Бизнесийн алдаа 4: Зах зээлийн ойлголт (41 of 61)

Бизнесийн алдаа 4: Зах зээлийн ойлголт (41 of 61)

2014 оны 9 сарын 27ны өдөр хийсэн “Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ?” онлайн уулзалтын бичлэгийн хэсгээс танд толилуулж байна.

Бизнесээ амжилттай сайн

Read More
9Бизнесийн алдаа 2: Жижиг сэтгэлгээ (39 of 61)

Бизнесийн алдаа 2: Жижиг сэтгэлгээ (39 of 61)

“Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ?” онлайн уулзалтын бичлэгийн хэсгээс танд толилуулж байна.

 

Бизнесийн алдаа 2: Хэтэрхий жижиг сэтгэлгээндээ баригдах

Жижиг сэтгэлгээ биднийг

Read More
7Бизнесийн тооцоо яаж хийхээ мэдэхгүй бол яах вэ? (37 of 61)

Бизнесийн тооцоо яаж хийхээ мэдэхгүй бол яах вэ? (37 of 61)

2014 оны 9 сарын 27ны өдөр хийсэн “Бизнес хэрхэн эхлүүлэх вэ?” онлайн уулзалтын бичлэгийн хэсгээс танд толилуулж байна.
Бизнесийн тооцоо яаж

Read More