ДАСГАЛЖУУЛАЛЫН АКАДЕМИЙН АМБАССАДОР

болох сургалтанд урьж байна


АМБАССАДОРЫН СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ

АЛХАМ 1. БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТЫГ БӨГЛӨЖ ИЛГЭЭХ

АЛХАМ 2. ЗАХИАЛГАА ҮҮСГЭХ 

Сургалтын багц дотор  

  • 664700₮ төгрөгийн үнэ бүхий бонус бэлэг
  • Борлуулалтын хувь, ашиг хүртэх боломж 
  • Сургалтын гарын авлага, нэмэлт материалуудаар хангагдах
  • "Бэрхшээл ба Боломж" эвентийг зохион байгуулах албан ёсны эрх авах
>